• เวลาวอร์ : 21.00 - 22.00 น.
  • เปิดบ้านวอร์ : ตามจำนวนกิล
  • จำนวนสมาชิก : 36 คน